teamudvikling øvelser med Pulsevent

Skriv dig op til vores nyhedsbrev

Skriv dig op og få vores artikler og nyheder direkte i din indbakke.

Hvad er et team?

Har du nogensinde undret dig over, hvad et team egentlig er, og hvad der kendetegner et godt team? I denne artikel vil vi udforske netop dette. Vi vil se på nogle af de vigtigste egenskaber ved et godt team og undersøge, hvorfor det er vigtigt at have disse egenskaber for at opnå succes. Vi vil også se på den bedste praksis for at opbygge og opretholde et godt team. 

Hvorfor er teambegrebet relevant?

Forskerne Weinber & Gould beskrev relevansen af et team på følgende måde i 2011: ”Talent wins games, but teamwork wins championships”. Citatet understreger, at det at arbejde i teams kan have en stor præstationseffekt. Deltagerne i et team skaber ofte bedre resultater end personer, der arbejder alene – det som vi alle kender som synergieffekt; helheden er større end summen af de enkelte dele. Der er dermed ingen tvivl om, at det er relevant at forstå hvad et team og hvad der gør det succesrigt. 

”Talent wins games, but teamwork wins championships”

Hvad er et team?

Vi starter med at se på, hvordan den danske forsker Stelter anser et team som en underkategori af gruppebegrebet. Mens en gruppe er en sammenslutning af personer, hvor den enkelte reagerer på og forholder sig til andre personers adfærd, er et team kendetegnet ved at have en fælles vision og mission, der kun eksisterer gennem specifikke opgaver, som deltagerne er blevet enige om. Et team er dermed generelt præstations- og effektorienteret. (Stelter & Bertelsen, 2005). Dette går igen i forskerne Kastberg og Videriksens opfattelse af et team, som de definerer som:

”…en højtydende samling mennesker, der har et klart fælles mål og identitet. Medlemmerne i et højttydende team er afhængige af – og i stand til at bruge hinandens ressourcer og kvalifikationer”

Kastberg og Videriksen anser også et team som bestående af en gruppe mennesker, der har en fælles vision eller et fælles mål. Derudover fremhæver de, at teamdeltagerne er afhængige af hinanden – teamdeltagerne er kendetegnet ved forskellige og komplimenterende kompetencer, som de er i stand til at udnytte for at opnå det bedste resultat. (Kastberg & Videriksen, 2010). At teamdeltagerne arbejder hen imod et fælles mål går igen i Storch og Søholms opfattelse af teambegrebet. De definerer et team som:

”… en lille organisatorisk enhed, sammensat af typisk 5-9 personer, der sammen skal varetage et fastlagt opgavefelt og arbejde hen mod realiseringen af fælles mål”

Ifølge Storch og Søholm har teamdeltagerne et fælles ansvar for at nå målsætningerne og de er afhængige af hinandens komplimenterende kompetencer i deres samarbejde. De ligger desuden vægt på, at et team skal belønnes kollektivt og fremhæver, at et team også er kendetegnet ved dets beslutningsdygtighed, hvilket understøttes af bl.a. Daniel Levi. Teamet må have beføjelser og autoritet til at handle, hvilket gør, at et de kan anses som værende mere selvstyrende end en gruppe. (Levi, 2010; Storch & Søholm, 2007).

Hvad kendetegner et godt team?

Selvom der indenfor feltet ikke er en entydig definition på, hvad et team er, så går mange komponenter igen i definitionerne af begrebet. Ovenstående kan derfor sammenfattes til følgende kendetegn for et team:

1) Fælles opstillede mål

Et team er en gruppe af individer, som interagerer for at realisere fælles opstillede mål. Teamet er en underkategori af gruppebegrebet og adskiller sig bl.a. ved antallet af personer.

2: Forskellige kompetencer

Teamdeltagerne er i stand til og afhængige af at udnytte hinandens forskellige kompetencer.

3: Gensidigt ansvar

Teamdeltagerne har et gensidigt ansvar i forhold til at realisere opstillede mål.

4: Selvstyring

Et team er beslutningsdygtigt og kan i mange henseender opfattes som selvstyrende.

Hvordan skaber man et godt team?

Øget produktivitet som følge af arbejde i teams, er ikke en selvfølge og en mængde forskning har vist, at arbejde i teams fungerer så dårligt, at det ville være mere effektivt at arbejde selvstændigt (Levi, 2010; Storch & Søholm, 2007; Weinberg & Gould, 2011). Dette understreger, at det kræver en indsats at udvikle – det er ikke noget, som sker per automatik. Som Stelter beskriver, så kræver det ”en særlig viden, indsats, nytænkning og handling for at få samarbejdet til at fungere” (Stelter & Bertelsen, 2005). Dermed understreges også, den strategi, som vælges i teamudviklingsprocessen, har stor betydning. Læs mere om forskellige strategier her

Endvidere er det også vigtigt at se på hvilken type gruppe, man har med at gøre i den givne kontekst. Hvis  man skal arbejde med et fodboldhold eller en kaosspil gruppe skal man tage højde for dette. Man vil i dette tilfælde kunne betegne teamet som et kaosteam. Et kaosteam er kendetegnet ved, at deltagerne samarbejder som en organisk helhed i et tilsyneladende kaotisk miljø. Selvom teamet har en række primære opgaver varierer disse meget efter den givne spilsituation. Det afgørende for teamets præstation er, at alle skal kunne samarbejde og forholde sig til hinanden. Deltagerne skal kunne tage stilling til mange kommunikationsmuligheder og samarbejdsrelationer i mange forskellige situationer. Samarbejdet består fx af aftaler af roller mellem spillere, specifikke aftaler mellem to spillere og aftaler mellem flere spillere. Et godt samarbejde i et kaosspilteam vil derfor kræve præcise aftaler og klar kommunikation, og det bliver dermed afgørende at deltagerne får tid og mulighed for at udvikle dette. (Halling, 2000).

Læs videre

Hvad er teambuilding? Læs mere her.

Hvad er et fællesskab? Læs mere her

Hvad er leg? Læs mere her