Hvordan får man voksne til at lege?

Skriv dig op til vores nyhedsbrev

Skriv dig op og få vores artikler og nyheder direkte i din indbakke.

Hvordan får man voksne til at lege?

I en tidligere artikel satte vi fokus på hvad leg er for et begreb, og hvad der kendetegner legen (læs artiklen her). I dette indlæg vil vi sætte fokus på hvad det er der skal til for at få voksne til at lege. Hvad igangsætter leg? Hvad holder den kørende?

Legekræfter og -dynamikker

Hvis man ønsker at skabe gode forhold for leg blandt voksne – fx i byrummet, på arbejdspladsen, i idrætsforeninger osv. – er det nødvendigt at opbygge en forståelse af hvilke lege, der virker og hvilke, der ikke virker. Forståelsen af dette kan opnås ved at se på de legekræfter og legedynamikker, som ligger bag legen. Jessen & Lund (2008) definerer legedynamik som ”den dynamiske virkning af en legekræft, der påvirker den legende ved at bringe vedkommende i en legende tilstand” (Jessen & Lund, 2008, s. 5). Legekraften er det, som initierer den dynamik, der påvirker den legende ved at bringe vedkommende i en legende tilstand. Det kan fx være en bevægelse, konkurrence, vittighed, risiko, spil m.m. Legedynamikkerne kan skabes af værktøjer af materiel eller immateriel art, socialt eller individuelt. Disse begreber er et forsøg på at finde en operativ beskrivelse af, hvad der sker, når vi bringes i leg. Det er ikke nemt at skabe legedynamikker, der virker – det kræver en dyb forståelse af både kræfterne og dynamikkerne. Leg er individuelt betonet, hvilket også betyder, at der nødvendigvis må skabes forskellige tiltag for at tilfredsstille hver enkelt menneskes behov for at lege, og der kan ikke opstilles alment gældende kvalitetskriterier for leg. Behovene varierer individerne imellem afhængigt af bl.a. køn, alder og kulturelle forskelle. Om fx omgivelserne, specifikke lege osv. virker på individet og resulterer i, at der bliver igangsat en legedynamik, vil afhænge af de kropslige og psykiske reaktioner, som en given aktivitet fremkalder. (Jessen & Lund, 2008).

Forståelsen af legedynamikker kan dermed benyttes til at skabe legende og motiverende redskaber, miljøer eller omgivelser. Da virkningen af legekræfter og legedynamikkerne er relateret til fx alder, køn, kulturer m.m. er det vigtigt at finde de bestemte legekræfter og dynamikker for den ønskede målgruppe. 

Voksne og leg – hvad får voksne til at lege?

1) De fysiske rammer

For det første virker de fysiske rammer til at være en central faktor, som har betydning for om deltagerne bringes i en legende tilstand. De fysiske rammer skal lægge op til et ”spillerum” for legen, og rummet skal være anderledes end hverdagens. 

2) En fælles indstilling

For det andet har det betydning, at deltageren på det individuelle plan er indstillet på at tage legen alvorligt og give sig hen. Når legen foregår sammen med andre, er det samtidig vigtigt, at de resterende legende personer accepterer reglerne, giver sig hen og ikke melder sig ud af legen. En legekræft kan derfor være at gruppen har en fælles indstilling og tradition for at give sig hen og acceptere reglerne. 

3) Konkurrence

Et tredje element, som deltagerne fremhæver som en vigtigt igangsætter af legen, er konkurrenceelementet. Dette skyldes bl.a., at konkurrencen skaber spænding og overraskelser. Desuden sætter konkurrencen den legendes kompetencer på prøve, og skaber en spænding som følge af anspændelse, hvor et eller andet skal lykkes. 

4: Variation

Som det fjerde element indikerer resultaterne, at løsere rammer og variation også er centrale legekræfter. De løsere rammer ser ud til at hænge godt sammen med, at legen er formålet i sig selv og ikke kan tvinges igennem eller sættes i forbindelse med ydre formål. Variationen skaber derimod den uforudsigelighed samt det overraskelses- og spændingsmoment, som er vigtige i forbindelse med at lege.

Leg er subjektivt

Som beskrevet tidligere er leg subjektivt og afhænger af individets smag, og der er klare individuelle, kulturelle og subkulturelle forskelle på, hvad der virker af legekræfter. Den dynamiske virkning af ovenstående overordnede legekræfter – dvs. legedynamikken – vil derfor afhænge af individuelle betingelser; hvilken person vi har med at gøre, hvilken sportsgren vedkommende dyrker osv. Legedynamikkerne er således en dynamisk virkning mellem den legende og legekræften og vil dermed i høj grad være individbetonet. 

Læs videre

Hvad er teambuilding? Læs mere her.

Hvad er et team? Læs mere her.

Hvad er et fællesskab? Læs mere her

Hvad er leg? Læs mere her